„Програма BASE – моят бизнес е моето бъдеще“

  12 Октомври 2018, 16:33     0

Регионално сдружение на малкия и среден бизнес във Враца откри обучителна програма по предприемачество във Враца. Тя се осъществява в рамките на проект „Програма BASE  – моят бизнес е моето бъдеще“, финансиран от Фондация „Америка за България“. Обучението за начинаещи предприемачи е безплатно и обхваща 12 обучителни лекции, в края на на които участниците ще разработят бизнес-план, с който могат да кандидатстват пред финансиращи институции. Повече за програма BASE разказа президентът на Фондация „Америка за България“ Нанси Шилър. В Съединените Щати началото на програмата BASE е поставено преди 60 години в Ню Йорк. Успеваемостта на преминалите обучителния курс е 60%. Начинаещите предприемачи ще получат кратък път към успеха от своите ментори. В България Фондацията работи във Враца, Габрово и Търговище. Партньори на програма BASE са общини от Област Враца. По време на срещата, присъстващите се запознаха с развитието на двама млади предприемачи, които разказаха за реализирането на идеите си. Фондация „Америка за България“ залага на предприемчиви с иновативни идеи за позитивна промяна.