Профилираните паралелки по-предпочитани от професионалните

  13 Ноември 2019, 18:47     0

Информационен ден за представяне на реализирания Държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. се проведе в Областна администрация-Враца. За стартиралата учебна година е трябвало да се разкрият 67 паралелки, но са реализирани само 61. От изнесените данни стана ясно, че за тази учебна година 87 ученици са напуснали област Враца след завършване на основното си образование. А колко са гимназистите продължили образованието си във ВУЗ и колко са заминали в чужбина, вижте в репортажа.