Професионално образование – мисията успешна!

  25 Септември 2018, 16:51     0

Успешна реализация на план-приема за професионално образование в област Враца през настоящата учебна година отчитат от РУО. Данните бяха изнесени на нарочна пресконференция, организирана съвместно с Областна администрация. На срещата бяха оповестени конкретните резултати свързани с брой на паралелки 8-ми клас, брой ученици и до каква степен реализираният прием удовлетворява нуждите на бизнеса от кадри. Работата между институциите и фирмите от региона с цел популяризиране на професионалното образование и засилване на интереса към него е започнало преди няколко години, подчерта в началото на срещата областният управител Малина Николова. Идеята за увеличаване на броя професионални паралелки в област Враца срещна през пролетта сериозен отпор от страна на привържениците на профилираното обучение. Организираните тогава протести и дилемата профил или професия припомни началникът на РУО – Враца Галина Евденова.Началникът на РУО допълни, че въпреки постигнатите добри резултати за приема в професионални паралелки има 4 закрити още след първо класиране, заради липсата на желаещи да се обучават в тях. На срещата стана ясно още, че за постигането на подобни добри резултати и през следващата година предстои да бъдат направени поредица от срещи с бизнеса от региона и нов задълбочен анализ, от който да бъдат точно определени конкретните нужди от кадри. Идеята е да не се повтаря прием в специалности към които интересът сега не е голям, а да се наблегне на други по- търсени. Целта е да не се получи пренасищане в определено направление и същевременно липса на специалисти в друго.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0