Проект „Топъл обяд“ продължава

  25 Май 2018, 15:31     0

Проектът на Община Враца, осигуряващ топъл обяд на хора в неравностойно положение ще продължи да реализира до края на декември 2019 г. Вече е подписано допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване на Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Осигурените средства са в размер на близо 285 хил.лв. Целта на програмата е да бъде намален броят на хората, живеещи в бедност, като им бъде осигурявана храна. Помощта е насочена към най-уязвимите групи от населението в община Враца, а именно лица и семейства на месечно подпомагане, граждани с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи, които не могат да се издържат, чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност; Към момента топъл обяд се предоставя на 120 души от Враца в две трапезарии на територията на града. Потребителите получават всеки работен ден през съответния месец супа, основно ястие, десерт и хляб. Желаещите да се възползват от услугата могат да подадат документи в Общинска администрация – Враца. Одобряването на кандидатите става от специално сформирана комисия по подбора, която заседава периодично, за да могат да бъдат запълнени освобождаваните във времето места.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Работа без договор

   23 Октомври 2018   0