„През очите на жертвата”

  26 Ноември 2018, 18:55     0

Почти всяка 4-та българка е била жертва на физическо или сексуално насилие. Близо един милион от жените в страната са преживели един от трите вида насилие-физическо, емоционално или сексуално. Много българки не познават начините чрез които трябва да сигнализират институциите, че са жертва на насилие.  За да противодействат на негативните тенденции на по-често насилие и все по-малко подадени сигнали за него, младите хора  от Ученическия общински съвет организираха дискусия „През очите на жертвата”. Младежите  бяха разделени в два модула, в които под формата на игри получиха допълнителна информация за видовете насилие и начините за противодействие.  Участниците в първия модул получиха конкретни казуси с различен тип агресор. Всяка от групите трябваше да отговори на въпросите „Как да познаем жертвата и да й помогнем”, „Как да разпознаем насилника и да го спрем? ”, за всеки от случаите случай. Участниците във втория модул пък обсъдиха видовете насилие и по-малко известните му проявления. Младите хора разбраха, че през 2017г. 66 жени в България са били изнасилени. За тези случаи са наложени 61 ефективни присъди. По-сурова обаче е статистиката за блудствата. 107 са подадените сигнали за извършени   блудствени действия, за които са заведени 14 дела и постановени 7 присъди. Затова участниците в дискусията се обединиха около тезата, че за да могат институциите да су свършат работата, то всички ние трябва да сме по-чувствителни към насилието, да го разпознаваме и, но и да сме социално отговорни и да му противодействаме.