Прехвърлят опасни язовири на държавата

  14 Септември 2018, 18:04     0

Язовири, собственост на община Враца, ще бъдат прехвърлени безвъзмездно в полза на държавата. Това решиха общинските съветници във Враца на извънредно заседание. 19-т от язовирите на територията на община Враца са публична общинска собственост, като 11-т от тях са отдадени на концесия, а останалите 8 броя се стопанисват от общината. Част от водохранилищата и прилежащите им съоръжения се намират в неизправно състояние. Липсват някои от съоръженията, или са отнети от прииждащи води, а част от наличните са неизправни и не изпълняват своите функции. Съоръженията са опасни за неселението и трябва да се вземат незабавни мерки. Общината не разполага с необходимия значителен финансов ресурс за поддържане на язовирите в изискуемото състояние, а от друга страна санкциите при неизпълнение на изискванията са големи. След промяната на Закона за водите се създаде специализирано държавно предприятие, към което да се прехвърлят за стопанисване опасните общински язовири. Това може да стане след решение на ОбС, като крайният срок е началото на октомври.  Кметът Калин Каменов внесе докладна за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовири, публична общинска собственост, както следва: Зам.-председателят на Общинския съвет-Владислава Лакова пожела да се уточни, дали ако съветниците одобрят предложението на администрацията, ще бъдат ощетени концесионерите със сключени договори за стопанисване. Концесионерите следва да бъдат спокойни, категоричен бе председателят на общинския съвет Румен Антов. След проведено гласуване с 29 гласа „За”, нито един-„Против” и един”Въздържал се” предложението за прехвърляне на опасните язовири в общината на държавата бе прието.