Предлагат оптимизация на градската транспортна схема

  01 Август 2018, 16:42     0

Извършен мониторинг на съществуващата транспортна схема в града установи дублиране на линии на обществения транспорт във Враца. С цел подобряване качеството на услугата и създаване на удобство за гражданите, управителят на „Тролейбусен транспорт“ – Николай Вълков предложи оптимизация на функциониращите линии в града. Идеята бе обсъдена на транспортна комисия в местната администрация. Причината за промяна в маршрутите на тролейбусите е породена от факта, че сградите на филиалите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и на Медицинския университет са с ново местонахождение и не са разположени на територията на бившия Ученически комплекс. Според управителя на дружеството новите локации на висшите учебни заведения значително редуцират пътникопотока към Ученическия комплекс, като по този начин се получава дублиране на линии и осъществяване на курсове без пътници. Предложението е да съществуват две градски линии – линия №4 и линия №17. Заради намаления пътникопоток към момента изпълнението на маршрутното разписание в дългогодишния му вид е неразумно. Предложената оптимизация на мрежата няма да се отрази на потребителите на услугата, категоричен е Николай Вълков. Предложението за оптимизиране на маршрутните линии е направено на база преброяване на потребителите на услугата. Предстои предложенията за промяна в градската транспортна схема да бъдат разгледани на заседание на Общински съвет – Враца.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0