Подземни контейнери

  04 Септември 2019, 17:24     0

Враца ще има подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци. Предложението за иновативния проект е подадено към оперативна програма „Околна среда“. А одобрение се очаква до края на месец октомври. Такива съдове ще бъдат монтирани още до обществени сгради, както и до детски, учебни и здравни заведения. На всяка площадка е предвидено да има по 3 контейнера. Проектът е на стойност около 400 000лв. А до момента Община Враца е закупила други 5 подземни контейнера, които са за събиране на битови отпадъци. Съдовете са с капацитет три пъти по-голям от този на контейнерите тип „бобър“. За по-голяма ефективност са планирани кампании, чиято цел е да информират гражданите как да събират разделно своите отпадъци.