Почистват речните корита

  23 Юли 2018, 19:36     0

Държавата отпуса близо 150 000 лв. за почистване на речните корита на територията на област Враца. Финансирането на дейностите е осигурено с Постановление на Министерски съвет, уточни зам.-областният управител на Враца Мирослав Комитски. Междуведомствена комисия, сформирана със заповед на областния управител в периода 21.05.2018 г. – 23.05.2018 г. извърши проверка на състоянието на съществуващите корекции на реки, диги и дерета на територията на област Враца и участъците от речните легла извън населените места, чиято проводимост е намалена, като е определила и дължината им. По време на огледите, комисията определи видовете работи и техните количества във връзка с осигуряване нормалната проводимост на речните легла, обема на наносните отложения (ако има такива) и направи преценка, относно необходимостта от извършване на укрепителни и противоерозионни дейности по бреговете на речните легла. След приключване на проверката, комисията изготви Констативен протокол и Програма за планово почистване на проверените речни участъци извън урбанизираните територии, включваща и стойността на предвидените мерки.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0