По пътя на водата

  05 Юни 2019, 17:18     0

Обилните валежи от последните дни усложниха допълнително проблемната ситуация, пред която са изправени две врачански фирми, намиращи се в Източна промишлена зона. Събиращите се води в двора на едната подкопават оградата на другата и преминават като река през двора ѝ. В района няма канализация, която да поема водните маси, а в 21-ви век всеки се спасява поединично със септични ями. Собствениците имат свое виждане как проблема може да се разреши, като всеки търси вината в другия. Крайна сметка до кардинално решение на проблема не може да се стигне вече 15-тина години.