Пазар на труда - проблеми

  18 Януари 2018, 13:39     0

Проблемът с осигуряване на необходимите кадри за бизнеса във Врачанско става все по-осезаем. Въпреки немалкият брой регистрирани безработни в “Бюро по труда” липсват подходящи кандидати, които да заемат обявените от работодателите свободин позиции. Основната причина, според директора Маргарита Ангелова, е неотговарящата на изискванията квалификация на хората без препитание. Голяма част от тях са с основно или по ниско образование и не могат да удовлетворят нуждите на бизнеса. По последни данни вписаните в регистрите на дирекцията са почти 3100 човека. В тази група значителен е делът на продължително безработинте или тези над 55 години. Над 750 са регистрираните в “Бюро по труда” - Враца, на които им остават няколко години до пенсия. Заради липсата на достатъчно подходящи млади квалифицирани кадри, фирмите във врачанско се обръщат именно към тази група, когато лицата имат необходимото образование или придобити умения за заемане на съответната длъжност. Според Маргарита Ангелова с навлизането на новите технологии нараства необходимостта от по-висококвалифицирани специалисти дори за длъжности, за които преди години не е имало кой знае какви изисквания. Много трудно напоследък могат да се намерят подходящи кандидати дори за длъжности като тракторист или комбайнер например. Най-сериозно предизвикателство остава намирането на достатъчно работници за сектори като машиностроенето и строителството. Според търсещите работа, обаче размерът на обявеното възнаграждение е демотивиращ фактор, за да се отказват наистина квалифицираните кадри от възможността да заемат дадена позиция и да търсят реализация в други населени места.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Ден на българския лекар

   19 Октомври 2018   0

Залесяване по ул. “Ив. Ботева”?

   19 Октомври 2018   0