Отваряне на оферти

  18 Май 2018, 13:46     0

Трима кандидати – двама от Враца и един от София са подали оферти по обявено от Община Враца публично състезание, за възлагане на обществена поръчка за осигуряването на информация и комуникация по проект, свързан деинституционализацията. Офертите бяха отвори от комисия с председател Марио Милов, началник отдел “Обществени поръчки”. Общо 4 са обособените позиции, по които кандидатите имаха възможност да подадат своите оферти. Председателят на комисията обясни по какъв ред ще се проведе процедурата. По обособена позиция 1 прогнозната цена е 3500 лв. без ДДС. По нея бяха подадени оферти от двама кандидати, като предложените цени са до 2650 лв. За втората позиция са подадени оферти и от тримата кандидати. Прогнозната стойност е 240 лв, а техните предложения варират от 200 до 240 лв. За третата обявена позиция са предвидени 2000 лв. Без ДДС, като същевременно офертите на 3-те фирми са между 900 и 1800 лв. По 4 позиция от обществената поръчка са подаден и оферти от двама кандидати, които при определена максимална стойност от 500 лв. са заявили, че ще направят същото за 225 и за 450 лв. След публичното отваряне на офертите, комисията по подбора трябва да разгледа и останалите документи на тримата кандидати, след което да излезе с решения по коя позиция кой ще бъде изпълнител. Проектът „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1" предвижда изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради за създаване на нови социални услуги: Преходно жилище за деца с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище с капацитет 6 места. Центърът за настаняване ще се помещава в новопостроена сграда, преходното жилище ще бъде в бивша детска градина, а наблюдаваното жилище – в многофамилна жилищна сграда.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0