Отсъствие по болест

  09 Април 2019, 18:49     0

тсъствието на учениците от училище по медицински причини, свързани със заболяване и налагане на лечение в домашни или стационарни условия трябва да бъде законно документирано. Мнозина ученици смятат, че е възможно да попълнят сами своята бележка използвайки старите медицински бележки – зелена бланка от кочан. За да бъдат избегнати всички възможни недоразумения свързани с отсъствията на учениците в училищата има строго регламентиран ред за извиняването на отсъствията поради заболяване, а връзката родител – ученик – учител е здрава и комуникацията се осъществява още при първото отсъствие. За истинността на издаваните бележки освен училищните власти следят още редица институции. А контролът върху издаването на медицински бележки е свело до минимум броя на фалшивите.