Отпускат 80 млн. лв. за увеличение на учителските заплати

  09 Август 2017, 17:30     0

Правителството отпуска 80 млн. лв. за 15% увеличение на учителските заплати от 1-ви септември. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.  Информацията съобщи news.bg. Решението е в изпълнение на управленската програма на правителството за двойно увеличение на учителските заплати в управленския мандат от четири години. Това става в изпълнение на публикуваната вчера и предложена за обществено обсъждане проект на наредба за нормирането и заплащането на труда в системата. Новата най-ниска минимална заплата ще бъде 760 лв. В проектът се предлага и увеличение на процентът за диференцирано заплащане от 3,5% на 4%. Очаква се и подписването на анекс към колективния трудов договор в системата на образованието. Стипендиите на студентите от историческите български диаспори се увеличават от 150 на 200 лв. Увеличението става с решение на правителството. Министър Вълчев уточни, че това са предимно студентите от Молдова и Украйна, които учат в български висши училища и стипендията е ключова за тяхното обучение в България. Очаква се от идната учебна година над 800 студенти да бъдат приети в първи курс. Министър Вълчев заяви, че ще бъде предложен механизъм за диференцирано и по-високо финансиране на училищата в малки и отдалечени населени места - Северозападна България, Родопите, Странджа Сакар, но и малките и отдалечени общини също. Министър Вълчев посочи, че неравномерното възрастово разпределение на учителите е един от проблемите в системата. Така годишно у нас в пенсионна възраст навлизат около 5000 учители. "Факт е, че по-голямата част от учителите са на възраст над 50 години, тоест предстои до 10-12 години да навлязат в пенсионна възраст", коментира министър Вълчев. По думите му годишно с педагогическа правоспособност завършват около 5000 студенти. Затова според него е много важно да бъде увеличена склонността на завършващите да се включват в педагогическа професия. Освен това МОН предвижда изграждането на електронна платформа, която да отчита търсенето и предлагането на педагогическите специалисти и броя на завършващите студенти с педагогическа правоспособност. Имаме райони, в които имаме недостиг на учители, заяви Вълчев. Затова там се предвижда специална програма за задържане на учителите след пенсионна възраст на педагогическите специалисти. Предвижда се допълнително възнаграждение и за учителите, които ще се занимават с ученици, за които българския език не е майчин. Министерски съвет прие проект на решение, с което са приети изменения на решенията, с които са одобрени разходните стандарти за делегираните дейности по образованието - средствата, които се предоставят на училищата и детските градини. "С друг акт бяха предоставени допълнително 80 млн. за първостепенните разпоредители с бюджет за увеличаване на заплатите на учителите с 15%, считано от 1-ви септември", заяви Вълчев. "През следващите три години ще бъдат предоставени допълнителни средства. Такива са заложени в одобрената от правителството средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. в размер на 330 млн. лв. всяка година", допълни той. "Това не е единствено и само изпълнение на ангажимента ни от управленската програма, но и израз на нашето отношение към проблемите на социално икономическото ни развитие, за които ние разчитаме на учителите.Учителите са тези, на които разчитаме да интегрират децата от уязвими групи в образователната система и обществото, да направят децата и обществото по-добри", заяви Вълчев. Той още веднъж потвърди ангажимента на правителството да провеждаме политиката за поддържане на средната учителска заплата над средната за страната. "Считаме, че това е задължително. Страните, които са направили този политически и бюджетен избор са и тези, които отбелязват най-прогрес. За нас е важно да имаме мотивирани млади хора в учителската професия", коментира още просветният министър.

Информация: news.bg

Снимка: БГНЕС


Акценти

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Скейт парк /лятно кино

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0