Осветление на стадиона – в най- кратки срокове

  04 Септември 2018, 16:48     0

Три фирми са подали оферти по обявената от Община Враца обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще проектира и изгради осветителна система на стадион „Христо Ботев”. Пликовете с документите им бяха отворени от комисия по подбора с председател Марио Милов, началник отдел “Обществени поръчки”. Работата на комисията по подбора ще продължи като в най-кратки срокове се очаква да бъде избрана фирма, която да монтира осветлението на стадиона. При оценката на предложенията на кандидатите освен заложената цена под внимание ще се вземе още срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предложената гаранция, срокът за проектиране и заложените мерки за опазване на околната среда. Избраният изпълнител ще трябва да монтира 4 мачти, в допустимите спрямо изискванията на UEFA зони с по минимум 24 прожектора на всяка мачта. Парите за монтиране на осветление на стадион “Христо Ботев” във Враца бяха отпуснати от правителството в началото на август. От професионален общински футболен клуб “Ботев” очакват с нетърпение осветлението да стане факт възможно най-скоро, коментира изпълнителният директор Денислав Георгиев.