Осмокласници на Европейска олимпиада по статистика

  14 Март 2018, 16:54     0

В Европейска олимпиада по статистика взеха участие възпитаници от VIII клас на СУ „Христо Ботев“ във Враца. Олимпиадата се организира за първи път от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите. Състои се от два кръга: Национален и Европейски. В Националния кръг етапите са два: решаване на тестови задачи и обобщен анализ на статистически данни. Участието е отборно до трима ученици с един ментор, в две категории: за ученици от VIII-IX и от X-XII. смокласниците от Враца достигнаха до втория етап на Националния кръг. След регламентираното време учениците не могат да продължат да работят по тестовете. Първият тест бе свързан с комбинаторика. Даниела сподели, че един от най-трудните тестове е бил използването на официални източници на статистически данни. Във вторият етап на Националният кръг задачата на Иван Бърдарски бе да анализира данните от предоставените им сатистически таблици във връзка с доходи, в съотношение пол и години. След анализирането на множество таблици, участниците  трябва  да  покажат знания  и  умения  относно  правилното  разбиране, интерпретиране и представяне на данните. Финалистите от втория етап на Националния кръг ще бъдат обявени на 6 април. Европейска олимпиада по статистика е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.


Акценти

Трета жертва след атентата

   13 Декември 2018   0

Атака в Страсбург

   12 Декември 2018   0

Последни новини

Ромска интеграция

   13 Декември 2018   0

Трета жертва след атентата

   13 Декември 2018   0

 Анкета

Какво предпочитате да пазарувате на "Черен петък" и от къде?


Виж резултатите