Ограничени права на пенсионери

  22 Март 2019, 19:07     0

Ограничават правата на пенсионерите, а именно възможността им да членуват в повече от един пенсионерски клуб. Друг съществен момент е събирането на средства за тяхното поддържане. Всеобщо недоволство изразиха членовете им от предложената промяна в организацията.