Одобриха изменението на бюджета

  31 Юли 2018, 16:17     0

Общинският съвет одобри предложените от кмета Калин Каменов изменения в бюджета на Община Враца за 2018г. Това стана на редовното заседание на местния парламент за месец юли. Прието бе увеличение със 100 000 лв. по приходната част на бюджета в частта местни дейности. Със 172 800 лв. се намалява приходната част на бюджета в частта местни дейности в намаление на финансирането на бюджетното салдо за „Заеми от банки и други лица в страната “. Приходната част на бюджета се увеличава и с 4 655 лв. в частта местни дейности за „Придобиване на дялове, акции и съучастия”. Гласувано бе намаление със 150 000 лв. на операциите с нефинансови активи в частта „Изграждане на инфраструктурни обекти” в местна дейност  „Приюти за безстопанствени животни“ за завършване на обект "Реконструкция на общински изолатор за кучета на гр. Враца" с източник на финансиране целеви средства от Централния бюджет. Одобрено бе и увеличение с 60 000 лв. за ремонт на сектора за гости на стадион „Хр.Ботев”. Най-сериозен дебат на заседанието предизвика предложението на градоначалника от общинския бюджет да бъда заделени 200 000 лв. за издръжката на футболния клуб „Ботев” /Враца/ за участието му в Първа лига. Най-остро срещу предложението се изказа съветникът Борислав Банчев.Той заяви, че затъналата в дългове община Враца не може да задели толкова голяма сума за футбол. Изказването предизвика остра реакция и от кмета Калин Каменов, който призова вместо критика на всяка цена, да се предлагат алтернативни решения.  „Ботев” е отбор на всички врачани, а не на кмета и екипа му-категоричен бе Каменов. След проведено гласуване с 28 гласа „за“ и по един „против“ и „въздържал се“ предложените от кмета изменения в бюджета на Община Враца бяха приети.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0