Обсъждат Наредбата за настаняванe в социални жилища

  27 Декември 2017, 15:39     0

Нова наредба ще регламентира реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в община Враца. Документът предстои да бъдат приет на второ четене от Общинския съвет. В тази връзка се организира обществена консултация, която ще се проведе на 28 декември от 17 часа в Конферентната зала на общинския съвет. Право да участват в нея имат всички заинтересовани лица и страни, които могат да дискутират и да направят конкретни предложения на място в залата или на интернет адреса на общината. С предлагания проект на Наредба се предвижда да се се регламентират условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и на други групи в неравностойно положение на територията на Община Враца. Те ще бъдат настанявани в социални жилища, които ще бъдат изградени в изпълнение на проект на Община Враца по Процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Социалното жилище, освен настаняване ще осигурява и социално приобщаване на ползвателите, предоставяйки им възможност за достъп до образование, заетост, здравеопазване, социално включване и др. Настаняването в социалните жилища ще е за срок не по-дълъг от 3 години. Кандидатите трябва да отговарят на определени условия. След приемането на Наредбата и влизането ѝ в сила, те ще могат да подадат изискуемите документи, след което ще следва разглеждане от комисия, картотекиране и настаняване на отговарящите на поставените критерии за доход и притежание на имущество.


Акценти

Трета жертва след атентата

   13 Декември 2018   0

Атака в Страсбург

   12 Декември 2018   0

Последни новини

Ромска интеграция

   13 Декември 2018   0

Трета жертва след атентата

   13 Декември 2018   0

 Анкета

Какво предпочитате да пазарувате на "Черен петък" и от къде?


Виж резултатите