Обработват зони във врачанско срещу плевели

  24 Май 2019, 17:48     0

Важно за пчеларите във врачанско. Предстои обработване на зоните около железопътната линия в региона против плевели. Дейностите ще стартират от 27 май като до 29-ти ще бъде обхванат участъка между Бели извор и Криводол. От 3 до 5 юни ще се пръска теренът между Враца и Бели извор. Наземното третиране ще се извършва с хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, разрешен за употреба с решение на Българската агенция за безопасност на храните и Министерството на здравеопазването. Карантинният му срок е 30 дни. Обект на обработка е сервитута на железопътната инфраструктура, на разстояние шест метра от двете страни на линията. Съгласно разпоредбите на земеделското министерство, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазването им от отравяне.