Облекчават преминаването през КПП-та

  26 Март 2020, 18:28     0

Облекчават преминаването през КПП-та на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта на здравния министър се посочва, че през пунктовете могат да преминават лица само в случай на неотложно пътуване. То може да бъде наложено от полагане на труд в населеното място; здравословни причини на пътуващия или на негови близки; завръщане на настоящ или постоянен адрес или на адрес, на който пътуващият временно пребивава; необходимост от полагане на грижи за роднини или близки; за снабдяване със стоки от първа необходимост. Обстоятелствата за пътуването се удостоверяват със служебна бележка от работодателя или служебна карта; медицински документ; документ за самоличност и декларация от лицето за причината, поради която се налага пътуването. С приоритет през КПП-та се пропускат служители: осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства; в стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност; на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества; с неотложни ремонтни и/или аварийни дейности. С приоритет през пунктовете са и превозни средства със специален режим на движение и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Мерките ще останат са в сила до изричната им отмяна.

 Последни новини


 Анкета

Какво предпочитате да гледате в ефира на RM TV?


Виж резултатите