Няма опасност от разливи на реки и преливане на язовири

  04 Юни 2019, 16:38     0

Водоемите на територията на област Враца са в норма и разполагат с достатъчни свободни обеми, за да поемат евентуални нови количества валежи. В Областния съвет по сигурност към Областна администрация на всеки два часа постъпва актуална информация за състоянието на язовирите и нивата на реките. Нивото на р. Скът при Нивянин и Бляла Слатина е значително под критичните нива. В Мизия тя е с ниво около 20 см при критичен праг 290 см. Река Огоста при Хайредин също не представлява заплаха. Няма опасност от разливи и нанасяне на материални щети, категорични са от Областна администрация. Всички язовири имат достатъчно свободен обем за поемане на водни маси. Язовирите „Гарвански геран“ и „Езерска падина“ в община Борован са пълни на 65 %. Язовирите в община Хайредин - „Бързина“, „Рогозен 1“ и „Рогозен 2“ също могат да поемат водни маси. Те се следят денонощно от собствениците и дежурните по общински съвети за сигурност, като има постоянна готовност за бързи действия при евентуално усложняване на обстановката.