Новата банкнота от сто лева

  03 Януари 2019, 19:33     0

Нова серия банкноти от 100 лева е в обръщение от 28 декември. По какво да разпознаем истинската?

Общият дизайн и основните елементи се запазват. Новите характеристики за по-сигурна защита срещу подправяне са: вградена в хартията тъмна метализирана нишка с минитекст "БНБ 100". Ако поставим банкнотата срешу светлина, нишката се наблюдава и от двете страни, а на гърба се вижда частично и е с холограмен ефект.

Новото тук е допълнителния знак за незрящи. Той се състои от пет дебели и шест тънки линии, на двете къси страни на банкнотата. Холограмната лента е различна от тази на досегашната столевка. Мастилото променя цвета си, ако гледаме банкнотата под различен ъгъл, а числото 100 е с триизмерно изображение на лицевата страна. В обращение остава и досегашната банкнота.