Нов водопровод в кв. Бистрец?

  16 Януари 2018, 17:40     0

Цялостно обновяване на водопровода на кв. Бистрец предстои да стартира през настоящата година. Това каза кметът на община Враца Калин Каменов по времена проведената обществена консултация за проектобюджет 2018. Той бе провокиран от жител на квартала, който попита кога и Бистрец ще има изцяло обновени водопровод и канализация и асфалтирани улици както кв. Кулата. В отговор кметът поясни, че реконструкция на водопровода в квартал Бистрец не е заложена до момента. Веднага след това градонтачалникът поясни, че в програмата на водоснабдителното дружество на Враца е предвидена реконструкция на водопреносната мрежа в Бистрец. През настоящата година ще бъде довършена и канализацията, чието обновяване бе заложено по проекта за воден цикъл на Враца. Единствено няма как да се говори за преасвалтиране на улици в кв. Бистрец през тази година. В допълнение кметът Калин Каменов заяви, че на този етап се търси финнасиране за възстановяване на уличната настилка в кв. Бистрец след като приключат всички дейности по подмяна на водопровода и канализацията. В програмата на водоснабдителното дружество няма заложен ресурс за подобна дейност и евентуално ще се търси помощта на държавата, за да може и кв. Бистрец да придобие облика, който вече има кв. Кулата.