Нов устройствен план за центъра на Мездра

  05 Декември 2017, 17:07     0

Общинските съветници в Мездра, избрани от хората да защитават еднакво интересите им, взеха спорно решение. На последното си заседание сенаторите разрешиха на частна фирма от Мездра, да възложи изготвяне на нов Подробен устройствен план /ПУП/ –, който да обхване 3 квартала в центъра на града. Заявителят немотивирано желае новият план за регулация и застрояване да обхване не само квартала в който е съсобственик на търговски обект, но и съседните два. Казусът бе разглеждан в Общински съвет – Мездра през месец октомври. Тогава съветниците не взеха окончателно решение за разрешаване на частната фирма да изготви нов подробен устройствен план. Решенията бяха върнати от Областния управител за преразглеждане. Пoстоянната комисия „Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата” не излезе с проект на решение, а становището на комисията „Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция” бе да се даде положителен отговор на заявителя. Според кмета на Община Мездра инж. Генади Събков предложението за отмяна на предходните решения на ОбС е нормално и логично, но Събков заяви, че не е съгласен с проекторешението даващо възможност на Сдружението  да възлага изработването на нов ПУП на имоти публична общинска собственост, тъй като  е незаконосъобразно и би трябвало да бъде върнато от областният управител или районната прокуратура.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Ден на българския лекар

   19 Октомври 2018   0

Залесяване по ул. “Ив. Ботева”?

   19 Октомври 2018   0