Недостъпни е-услуги на НАП

  02 Януари 2018, 13:37     0

Ограничен ще бъде достъпът до част от електронните услуги, които предоставя на своите клиенти НАП. Причина за това е годишното приключване на информационните системи на агенцията, което ще продължи до 7 януари, включително. В този период временно няма да бъдат достъпни част от е-услуги за подаване на данни и документи от задължените лица. Възможно е да има забавяне в получаването на резултатите от обработката на подадените по електронен път декларации и документи от клиентите на НАП, касаещи осигурителни вноски, включително и уведомления за трудови договори. Същото важи и за справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES декларации. Затруднения ще има и при подаването по електронен път на годишните данъчни декларации на физически лица, както и на декларациите на самоосигуряващите се граждани или при придобити доходи от наем. До 8 януари издаваните „Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“ ще бъдат с данни, актуални към 31.12.2017 г., уточняват от пресцентъра на приходната администрация. До петък 5. януари в офисите на НАП по места ще бъдат приемани всички декларации, искания и заявления. Издаването на документи от страна на приходната агенция, обаче ще бъде възобновено след финализиране на дейностите по годишното приключване. От началото на 2018 година няма промяна в реда за плащане, банковите сметки и образците за плащане на дължимите данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0