Мерки срещу безразборното разкопаване на улици

  06 Февруари 2018, 13:29     0

Строги мерки срещу безразборното разкопаване на улици от различни фирми предприема вече Община Враца. Ограниченията и санкциите за извършените нарушения са разписани в специална наредба, която прие преди дни Общинския съвет. Чрез новия нормативен документ се уреждат взаимоотношенията между местната администрация и всички възложители на строително-монтажни работи, при които е възникнала необходимост от извършване на прокопавания на терени общинска собственост. Целта е по този начин да се прекрати съществуващата порочна практика да се прокопават новоасфалтирани участъци, след което да се извършва некачествено възстановяване. Според приетата Наредба, възложителите на ремонтни дейности ще трябва да възстановят разкопаният участък в срок от 30 календарни дни до състоянието, в което е бил преди това. Също така при нанасяне на повреди по проводите на техническата инфраструктура, собственост на Общината или на трети лица, извършващият прокопаването незабавно трябва да отстрани повредите за своя сметка, преди възстановяване на настилките, с оглед обезпечаване на непрекъснатост на водоподаването, електроподаването, газоподаването, ползването на канали и др. Друг важен момент е определянето на гаранция за възстановяването на разкопаните благоустроени терени, като гаранционният срок за извършените възстановителни работи е една година. Ако не спазят изискванията, посочени в Наредбата, нарушителите ще бъдат санкционирани. Глобата за физическо лице а е от 1 000 до 5 000 лв., а юридическо лице от 10 000 до 50 000 лв. С цел ефективност при спазване на новия нормативен акт, местната администрация е изпратила писма до всички възложители на строително-монтажни работи, които извършват прокопавания на терени общинска собственост. Дружествата трябва да изготвят инвестиционни програми за 2018 година, в които да са приложени графици за изпълнение на планираните строително-ремонтни дейности. До края на март Община Враца ще съгласува програмите, като те ще бъдат групирани така, че да могат да се извършват съвместното и паралелното. Очакванията на местната администрация са след приемането на Наредбата да намалее броят на невъзстановените улици, тротоари, зелени площи и др., като успоредно с това се освободят собствени бюджетни средства, които до сега общината влагаше за възстановяване на извършвани прокопавания.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Есенни игри в библиотеката

   17 Октомври 2018   0

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0