Координационен център за обхващане на децата в училище

  07 Септември 2018, 18:03     0

Нов координационен център ще бъде създаден към Областна администрация Враца. Неговото сформиране ще бъде с цел реализирането на Механизма за по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Това заяви на нарочна работна среща областният управител Малина Николова.На срещата бяха оповестени данни за отпадналите от училище деца, като целта е с работата на механизма броят им всяка година да намалява.Тревожна е статистиката за броя на заминалите чужбина деца, които са в училищна възраст. За последната година те са 143, тоест колкото възпитаниците на едно малко селско училище. Не са малко и тези, които са натрупали по повече от 5 неизвинени отсъствия.На работната среща бяха отчетени и положителните резултати от работата на междуведомствените екипи за охващане и връщане в училище на отпадналите от образователната система деца. След положените усилия в класните стаи са върнати общо 115 деца от област Враца, като най-много са те в община Враца – 56, в Козлодуй – 16 и Бяла Слатина – 14. 86 са наложените от кметовете санкции заради спрените от училище деца, като най-много 42 са в Бяла Слатина. Началникът на РУО очерта и насоките, в които предстои да работят екипите по обхвата от новата учебна година.На срещата стана ясно, че училищата и детските градини, в които са записани деца от уязвими групи, застрашени от отпадане, ще получат допълнителен финансов ресурс за задържането им. Тези средства ще се използват за назначаването на образователни медиатори и подкрепа на екипите по обхвата. В област Враца по тази програма пари ще получат 33 училища и 9 детски градини.