Кандидатстване след VII клас

  21 Юни 2018, 13:21     0

При добре създадена организация и без дълго чакане на опашки се извършва подаването на документи за прием след 7-ми клас във Враца. Определеният пункт за внасяне на заявленията за участие в класирането се намира в Центъра за кариерно ориентиране, в сградата на РУО. За кои училища и за кои населени места важи подаването на документите обясни един от дежурните консултанти в центъра Галина Ганева. За да могат да бъдат добре ориентирани родителите при попълването на документите и подаването на заявленията за първо класиране, на тяхно разположение са консултанти-учители, които подпомагат добрата организация по приема. Какви обаче са проблемите, пред които се изправят родителите, дошли да подадат заявления за класиране след седми клас на своите деца? Попитахме и родителите – колко бързо се ориентират при оформянето на документацията и кои са предпочитаните от тях училища, в които желаят децата им да продължат обучението си? Изключително важно е при кандидатстване за професионални паралелки да бъде представено медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на детето. Задължително условие е детето да присъства при подаването на документите. Срокът за подаване на заявления за първо класиране е 26 юни, каза началникът на РУО Галина Евденова. На 2 август ще стане ясно колко от предварително обявените места остават незаети. Попълването им ще става по график, утвърден от директора на съответното училище до 11 септември, след което ще бъдат утвърдени паралелките за 8-ми клас за учебната 2018/2019 годна.