Как ще се спаси денонощната аптека?

  15 Април 2019, 18:39     0

Пред сериозни проблеми е изправена денонощната аптека във Враца. Отворена преди година и половина тя трябва да се справя в условията на сериозна конкуренция. От друга страна са трупащите се разходи при работата през нощта. Въпреки, че изпълнява и социална функция, аптеката не може да получава месечно подпомагане нито от общината, нито от държавата. Собственикът изцяло дофинансира дейността, но това може да бъде до определен етап. Така, че въпросът е ще продължи ли Враца да има денонощна аптека и как?