Извеждане на дете е крайна мярка

  11 Октомври 2019, 19:37     0

Създава ли се изкуствено напрежение сред населението на страната, поради въвеждане на новости в Закона за закрила на детето. Какви са правомощията на социалните работници и при какви ситуации се извежда дете от собствената му семейна среда. Потърсихме за коментар директора на дирекция "Социално подпомагане" Враца Мария Търнавска.