Изграждат нови услуги за настаняване на деца

  09 Юли 2018, 15:07     0

Фирми от София и Пазарджик са заявили желание да изградят център за настаняване и наблюдавани жилища за деца. Обявената от община Враца общестевна поръчка е с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1“ по оперативна програма „Региони в растеж”. Обособените позиции са 3. Офертите на кандидатите бяха отворени от комисия, в присъствието на представители на кандидатите. По първата обособена позиция беше подадена една оферта от софийска фирма. За втора и трета позиция също бяха подадени по една оферта от фирма от Пазарджик. Документите бяха подписани от комисията и бе раязсено при какви условия ще се отстранят евентуални допуснати пропуски в документацията. Тепърва ще бъдат отворени техническите и ценови предложения на двамата кандидати. Прогнозната цена за изграждането на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 12 места е близо 290 хил.лв. без ДДС. За преустройството на самостоятелно помещение в многофамилна жилищна сграда в наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до 21 г. Възраст са предвидени близо 6 хил.лв. Без ДДС. Прогнозната стойност за преустройството и смяна на предназначението на бивша детска градина в преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места е почти 139 хил.лв. Без ДДС. Предвиденият срок за изпълнение на строително-монтажните работи е от 180 до 210 календарни дни.