Избират надзор за строителство на нови социални услуги

  13 Юни 2018, 17:38     0

Общо 11 фирми от 4 града са подали оферти по обявената от община Враца обществена поръчка за упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект, свързан с деинституционализацията на деца и младежи. Най-много – 6 от кандидатите са от София, по двама са от Враца и Плевен и един е от Пловдив. Общо 3 са обособените позиции, по които фирмите имаха възможност да кандидатстват. Офертите на кандидатите за упражняване на строителен надзор бяха отворени от комисия, която прочете ценовото предложение на всяка една от фирмите за съответните позиции, за които е кандидатствала. По обособена позиция 1 максималната заделена сума за надзора е 11 650 лв. По нея дейностите предвиждат ново изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места). Той ще бъде построен в ж.к. “Металург”. Ще включва 6 спални помещения със санитарен възел, стая за персонала, мокро и складово помещение. В двора ще бъдат монтирани градински съоражения. Обособена позиция 2 предвижда строителен надзор при вътрешно преустройство на самостоятелно помещение в многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Никола Вапцаров” No 1. Там ще бъде обособено наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до 21 г. възраст. По третата позиция е заложено вътрешно преустройство и смяна предназначението на бивша детска градина в преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места. Тя се намира на ул. „ Поп Сава Катрафилов“ No 2. Предвидено е строителният надзор да продължи 240 дни, а подборът на изпълнителите по трите позиции ще бъде направен на база най-ниската предложена цена.


Акценти

За силния дух...

   14 Февруари 2019   0

В седмицата на любовта ...

   13 Февруари 2019   0

Рухна къща в центъра на Враца

   11 Февруари 2019   0

Последни новини

Любов, история и шеги

   15 Февруари 2019   0

 Анкета

Какво предпочитате да гледате в ефира на RM TV?


Виж резултатите