Избират фирма за ремонт на общински пътища

  20 Юни 2018, 14:08     0

Ремонт на повече от 26 хил. кв.метра общински пътища на територията на община Враца предстои да бъде извършен през тази година. Офертите на кандидатите по процедурата бяха отворени от комисия, в присъствието на техни представители. Общо 4 са фирмите, подали оферти по обществената поръчка – две от тях са врачански, една софийска и една от Ботевград. Предложените от кандидатите единни цени за извършване на отделните заложени ремонтни дейности варират от 149.47 лв. до 183.90 лв., като подборът ще бъде направен на база най-ниската стойност. Основните строително монтажни работи, които предстои да бъдат изпълнени са свързани с фрезоване на стара асфалтова настилка, доставка и полагане на каменни фракции при дълбочина на дупката над 5 см с трамбоване, изкърпване на дупки, с изрязване със или без изрязване и полагане на плътна асфалтова смес до 4 см. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни. Най-мащабният ремонт тази година предстои да бъде направен на отсечката Мраморен – Голямо Пещене, където ще бъдат ремонтирани 20 хил. кв.м. пътища. Останалите трасета са Враца – с.Нефела, Бели извор – Власатица, пътя за Косталево, Девене – Чирен, пътя за Згориград, пътя за Веслец, Баница - Мало Пещенe, пътя за Оходен, Върбешница - Горна Кремена.