Иновации в действие

  29 Ноември 2019, 18:37     0

Преподаватели и директори на учебни заведения обмениха опит. Срещата се проведе в ОУ „Васил Левски“ Враца. Целта на дискусията бе по повод приключване на   националната програма "Иновации в действие". Проектът дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики, чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище-партньор от цялата страна.