Габровска фирма ще ремонтира ДГ “Знаме на мира”?

  10 Април 2018, 13:05     0

Само една фирма от Габрово достигна до втория етап от подбора чрез публично състезание на изпълнител, който да извърши ремонт и обновяване на ДГ „Знаме на мира“ във врачанския ж.к. „Дъбника”. Общо 3-ма бяха синдикатите по обявената от община Враца поръчка. Другите две фирми са варненски и са отстранени след разглеждане на предоставената техническа документация. Единственият допуснат кандидат е получил оценка на техническите показатели както следва. Събраните точки са 45 от 60 възможни, които възложителят дава за техническите показатели на кандидатите. За предложената цена за изпълнение на поръчката са предвидени максимални 40 точки при прогнозна максимална стойност от 1129179 лв.без ДДС. Предложената от габровската фирма цена е с близо 2900 лв. по-ниска от прогнозната. Предстои до края на седмицата комисията да разгледа по-подробно ценовото предложение и да излезе с решение дали тази фирма ще обнови детската градина.Съгласно проекта, реконструкцията на ДГ “Знаме на мира” предвижда топлоизолация и хидроизолация на цялата сграда, вътрешен ремонт на всички помещения, подмяна на дограмата, изцяло нови електро, отоплителна и ВиК инсталации. В двора на градината ще бъдат изградени 6 детски площадки с ударопоглъщаща настилка оборудвани с нови детски съоръжения. Пространството ще бъде озеленено, ще се монтират пейки и кошчета за отпадъци. Настоящата процедура за ДГ “Знаме на мира” е втора поред, след като на първата не беше избран изпълнител сред фирмите-кандидати.
 Анкета

Какво предпочитате да пазарувате на "Черен петък" и от къде?


Виж резултатите