Екперти дискутираха по проблемите на децата

  02 Февруари 2018, 18:06     0

Проблемите, пред които са изправени децата по отношение на агресията и противообществените прояви бяха обсъдени по време на двудневна среща във Враца, организирана от Национална мрежа за децата. В единия от модулите “Правосъдие” като добър пример е посочен Центъра за права на децата, който функционира в областния град. По време на срещата експертите са обсъдили и друг проблем, който съществува заради остарялото закнодателство. При сега действащите разпоредби е необходимо спешна реформа за детското правосъдие. Вторият модул на срещата касае сектор “Образование”. Като съществен пропуск е очертан съществуващия модел за събиране на информация за децата – отсъствия, оценки и брой отпадащи, без да се търсят проблемите, довели до негативните резултати. Специално внимание участницитен в семинара са обърнали на така нашумялото напоследък явление – агресия в училище. Заедно с децата от Селановци са проучвани причините за проявена агресия. Търсенето на конкретните причини и разрешаването на всеки казус поединично са в основата на успешната работа и намаляване на негативните тенденции по отношение на децата. Според организдаторите от Национална мрежа за децата е много важно да се работи превантивно с подсрастващите, без да се налагат строги рамки. В същото време изключително важна е ролята на родителите, които трябва да бъдат парньор на учители и експерти, вместо да им се налага назидателно какво да правят по план.

 


Акценти

ДКТ-Враца на 80 години

   14 Ноември 2018   0

Татко може всичко

   09 Ноември 2018   0

141 години свобода

   09 Ноември 2018   0