Довеждащият водопровод ще е готов до 2021г.

  26 Юли 2018, 18:28     0

На заседание на Министерски съвет е взето решение за удължаване на срока за реконструкция на съществуващия довеждащ водопровод от язовир „Среченска бара“. Дейностите са част от проекта за Воден цикъл на гр. Враца. С одобреното изменение, срокът за завършване на водопровода е изместен от третото тримесечие на 2018 година, на третото тримесечие на 2021 година.

Взетото решение на Министерски съвет не засяга Етап 1 и Етап 2 по проекта проекта за воденцикъл на Враца, тъй като всички строително-монтажни дейности по канализационната и водопроводната част в града са завършени. От Община Враца припомнят, че към момента предстои само възстановяване на асфалтовата настилка, на компрометираните улици по проекта.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0