Доходи за приемните семейства

  26 Януари 2018, 14:54     0

По-високи възнаграждения получават професионалните приемни родители от началото на годината. Тъй като заплатата им е обвъзрана с минималната за страната, то размерът ѝ е респективно по-голям, уточни директорът на РД “Социално подпомагане” Мария Търнавска. Тъй като от началото на годината е по-висок и гарантирания минимален доход – 75 вместо досегашните 65 лв., това ще се отрази и върху размерът на месечните средства за деца, настанени в приемно семейство. През последната година на територията на област Враца са утвърдени 20 нови приемни семейства. Така общият брой утвърдени професионални приемни семейства в региона е 105. Направен е отказ за утвърждаване на 3-ма кандидати за приемни родители. Разгледани са годишни доклади за 71 приемни семейства. Съвместно с екип по закрила на детето са извършени 33 посещения в приемни семейства и на Комисията по приемна грижа е докладвано за установените условия. В случаите, при които са установени неприемливи или тревожни обстоятелства в приемните семейства, писмено е сезиран кмета на Община Враца. Проверките ще продължат и през настоящата година, като обхватът ще бъде много по-мащабен.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Ден на българския лекар

   19 Октомври 2018   0

Залесяване по ул. “Ив. Ботева”?

   19 Октомври 2018   0