Бюджет 2018

  31 Януари 2018, 18:30     0

Дебати, продължили повече от час и недоволни съветници от направеното разпределение на средствата – така може да се определи накратко заседанието на местния парламен във Враца, на което беше приет бюджета на Общината за 2018 година. В началото с обширно експозе кметът запозна присъстващите в залата с целите на финансовата рамка за тази година. През тази година Община Враца ще разполага в приходната с близо 54 милиона лева. Основните направления, по които ще бъдат изразходвани средствата са свързани с инфраструктурни проекти. Предвидено е през настоящата година да бъдат реализирани рекордните 67 проекта на обща стойност над 68 млн. лв. По време на дебатите бяха направени две конкретни предложения, които бяха възприети от вносителя. Едното от тях беше на общинския съветник Иван Иванов. Посочено беше дори от къде да се вземат средствата от преходния остатък. Експертът Румяна Маринова бе категорична, че това е невъзможно, тъй като тези пари са предварително разчетени. В крайна сметка Борислав Банчев предложи друг вариант - да бъдат пренасочени средства от представителните разходи на общинския съвет. Другото направено предложение беше от Владимир Христов. То касае освобождаването от такса смет на филиалите на двата университета в града – ВТУ и Медицинския. Разпределението на парите за селата, за ремонти на филиалите на детските градини и т.н бяха сред най- дебатираните теми по време на заседанието. Кметът на Бели Извор повдигна въпроса и за възнагражденията на секретарите на кметства. Стана ясно, че парите са заложени, тъй като рамката е съобразена с увеличениет она минималната заплата. В крайна сметка след повече от час изказвания за и против, които бяха по-скоро политичесики по мнението на Иво ралчовски, Бюджет 2018 бе приет с 19 гласа „за”, 13 съветника се обявиха „против”, а двама се въздържаха от глас. Обосновавайки отрицателния си вот, д-р Здравко златев съобщи и за зреещо напрежение. Накой от предложенията за разпределение на средства, които не са включени сега могат да бъдат преразгледани на актуализации на бюджета, които ще бъдат направени през годината, поясни кметът Калин Каменов.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Ден на българския лекар

   19 Октомври 2018   0

Залесяване по ул. “Ив. Ботева”?

   19 Октомври 2018   0