Бюджет 2018 – стабилност и инфраструктурни проекти

  16 Януари 2018, 18:29     0

Проектобюджетът на Община Враца за 2018 година е съставен така, че да гарантира устойчиво изпълнение на ключови за развитието на града проекти. Това каза по време на провелата се обществена консултация на финансовата рамка кметът Калин Каменов. В проектобюджет 2018 се запазват данъчните ставки, като по този начин се предвижда повишаване на събираемостта и увеличаване на приходите от местни дейности, поясни директорът на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ Румяна Маринова. Заложено е през 2018 година, Община Враца да разполага със средства в размер на близо 49 млн. 500 хил. лв., което е с 3 500 000 лв. повече, в сравнение с Бюджет 2017 година. В тази сума, обаче не е включен преходният остатък, който е над 5 млн. лв. По разходната част, беше отбелязано, че се разчита на подобрена ефективност при управлението на разходите. Увеличени са средствата за образование с над 3 млн. лв., както и разходите за местни дейности, които имат над 500 000 лв. повишение, без да се включва преходният остатък. Заложените капиталови разходи без преходния остатък са в над 2 340 000 лв. без преходния остатък, стана ясно от изнесената информация. Предвидените инвестиции са за основен ремонт на ул. „Теменуга“, изграждане на ул. „Венец“, обособяване на паркинги в града, завършване на дейностите за общинския приют за кучета и др. Чрез капиталовата програма, посредством преходния остатък от 200 000 лв. В допълнение, Маринова посочи, че са предвидени средства за спортните клубове в размер на 300 000 лв., както и почти 110 000 лв. за издръжката и обновяването на общинските пазари. През настоящата година Община Враца ще продължи изпълнението на проектите за Воден цикъл на града и обновяването на административната сграда на местната администрация. През 2018 година ще започне изпълнението на проекти, чиято стойност е близо 34 млн. лв. Други разработки за повече от 14 млн.лв. са в процес на оценка.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Есенни игри в библиотеката

   17 Октомври 2018   0

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0