Безработицата в област Враца

  25 Октомври 2019, 17:02     0

Над 2300 са лицата, регистрирали се в Бюрото по труда във Враца през месец септември. В сравнение с миналия месец август безработните са по-малко. Положителен е и отчетеният резултат в община Враца спрямо страната. Продължава и тенденцията за ниско равнище на безработица в Община Мездра – 5, 60 %. А трудност се среща и при включването в заетост на младежите, като броят на регистриралите се през изминалия месец е 363. 115 от новорегистриралите се са след освобождаване от работа, 34-ма след приключване на договори по програми. Данните на Агенцията по заетостта сочат, че през месец септември 405 лица са напуснали Бюрото по труда, като малко над половината от тях са започнали работа.