Абдикират ли общините от МБАЛ "Христо Ботев”?

  09 Февруари 2018, 19:04     0

Продажбата на две сгради, в които се помещаваше ТЕЛК, бе разрешена на извънредно общо събрание на акционерите в МБАЛ "Христо Ботев". На него присъстваха само ръководството на лечебното заведение, представител на държавата, която е мажоритарен собственик и кметът на Община Враца Калин Каменов. Две бяха точките в дневния ред, по които баха взети конкретни решения. Става въпрос за две сгради със застроена площ 562 и 467 кв.м., чиято пазарна оценка от независим оценител е около 200 хил.лв. В тях община Враца предвижда да изгради център за временно настаняване на лица, останали без подслон. За ремонта на сградния фонд и осигуряването на персонала ще се разчита финансиране с проектни предложения. От това всъщност ще зависи дали в крайна сметка ще се стигне до сделката. След края на общото събрание на акционерите кметът Калин Каменов изрази притеснение, че е бил единственият представител на общините-акционери. Според врачанския градоначалник неприсъствието на неговите колеги траябва да бъде ясен знак за формата, под която трябва да продължи да съществува лечебното заведение. Каменов допълни, че в здравното министерство вече е коментирана идеята врачанската болница да бъде изцяло държавна. Община Враца е единствената, която тази година гласува отпускането на 100 хил.лв. На врачанската болница. В същото време лечебното заведение се ползва от жители на всички общини, което според него респективно трябва да означава, че и те трябва да осигурят финансов ресурс според възможностите си. По последни данни от днес в болницата са настанени 227 пациенти, от които 129, тоест повече от половината не са жители на община Враца. 


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Есенни игри в библиотеката

   17 Октомври 2018   0

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0