45 год. ДГ „Единство, творчество, красота”

  07 Ноември 2019, 19:01     0

Площадка по безопасност на движението откриха в двора на ДГ „Единство, творчество, красота”. Тя е изградена изцяло със средства на учебното заведение, като целта е децата да бъдат подготвени за социалната роля - ученик. На новооткритото съоръжение имаше и представител от КАТ, който чрез ролеви игри запозна малчуганите с правилника за движение.