380 000 лв. за лични асистенти

  03 Януари 2018, 17:30     0

Над 380 хил.лв. ще получи през настоящата година Община Враца за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Споразумението с Агенцията за социално подпомагане вече е сключено и е в сила от 1. януари до 31.декември 2018 г. Месечните средства ще бъдат в размер на 32 102 лв.и чрез тях ще се даде възможност на 21 лични асистенти да продължат да предоставят услугата при 4 часов работен ден, както и на 50 домашни помощници, които ще полагат почасово услуги в зависимост от индивидуалната оценката на потребностите на лицата. Право на подпомагане имат хора с увреждания и лица над 65 г., с ограничения или невъзможност от самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“. Потребителите, които са ползвали услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ до края на 2017 г., по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и искат да продължат да ги ползват е необходимо да подадат заявление по образец. Личните асистенти и домашни помощници, които също са били по проекта и желаят да продължат обгрижването на потребителите е необходимо да подадат документи. Образците на документите ще бъдат качени на официалния сайт на Община Враца, в раздел „Кариери“. Могат да бъдат получени и в Центъра за административно обслужване на граждани. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване до 12 януари. Длъжностите ще се заемат чрез сключване на трудов договор като месечното възнаграждение е за действително отработено време от личните асистенти и домашните помощници, изчислено като почасова стойност, определена на база минимална работна заплата за 2018 г. Нови потребители ще могат да бъдат включени само при наличие на остатък от финансовия ресурс.


Акценти

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0

Помощ за Вики

   12 Октомври 2018   0

„Книгата - мой приятел“

   24 Септември 2018   0

Последни новини

Готовност за зимата

   16 Октомври 2018   0

   16 Октомври 2018   0

Боклуци вместо акации

   16 Октомври 2018   0