30 000 лв. за сайт на Общината

  25 Септември 2018, 17:35     0

Общинският съвет одобри отпускането на 30 000 лв. за  „Изработка на Уеб сайт на Община Враца”. Предложението първоначално срещна неодобрението на общинските съветници. Последва прегласуване и в крайна сметка бе прието. В своята докладна кметът Калин Каменов бе предложил отпускането на 30 000 лв. за закупуване на „Комплект за изкърпване на асфалтова пътна настилка – Инфраред технология” , с която да се поддържа уличната мрежа. Заради забавените ремонти в ДГ „Зора” и  ДГ „Дъга”  и необходимостта от извършването на бързи и неотложни допълнителни дейности бе заложено увеличение издръжката на двете детски заведения със 184 957 лв. И ако останалите предложения се приеха с охота, то идеята за отпускане на 30 000 лв. за изработването на сайт на Общината стана причина за размяна на остри реплики по време на редовното заседания на общинския съвет. Единственият, който възрупта бе Борислав Банчев. Според съветникът исканата сума е твърде голяма. Банчев предложи сумата да се редуцира и остатъкът да се вложи в друго перо. Съветникът изрази и мнение, че усилията на общинското ръководство са прекомерно фокусирани върху подобряване материалната база на стадион „Христо Ботев”. Директорът на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност”–Румяна Маринова поясни, че 20 000лв, които Борислав Банчев предложи да се вложат в ремонтни дейности са недостатъчни за текущи или основни ремонти. След острите реплики от страна на Борислав Банчев, кметът Калин Каменов пък поиска от председателя на Общинския съвет в бъдеще да налага санкции на г-н Банчев, който разпалвал политически борби и изказвал неверни твърдения. След проведени гласувания не бе прието нито предложеното на Борислав Банчев за редуциране сумата от 30 000 лв. за изработка на сайт на Община Враца, нито пък цялостната докладна за актуализация на бюджета. Заради значимостта на предложението за отпускане на допълнителни средства за двете детски градини обаче в последствие точката бе гласувана отново и в крайна сметка предложенията за актуализация на бюджета бяха приети. Анкета сред врачани обаче показва, че съгражданите ни намират отпуснатата сума за реконструкция на сайта на Община Враца за голяма. Врачани имаха предложения къде има по-крещяща нужда от влагане на допълнителни средства.
 Анкета

Какво предпочитате да гледате в ефира на RM TV?


Виж резултатите