2017 – година на реализирани инфраструктурни проекти

  02 Февруари 2018, 14:57     0

Като изключително успешна, с реализирани мащабни проекти, определи изминалата 2017 година кметът на Община Враца Калин Каменов. На публичен отчет пред обществеността, под формата на SWOT анализ, той акцентира на постигнатото и на съществуващите слаби страни през изминалите 12 месеца. Като основно постижение, кметът определи свършеното по проекта за Воден цикъл на Враца, чиято реализация приключи в поголямата си част именно през 2017 година. Асфалтирането на ключови улици в града като “Стоян Заимов” и “Мито Орозов”, както и цялостно подобряване на пътната инфраструктура бяха основен акцент в представения публичен отчет. В същото време е инвестирано и в обновяването на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Враца. Като друг много важен акцент за последната година беше посочено образованието. 2017-та беше определена от кмета като ключова по отношение обновяването на образователната инфраструктура. Започналото саниране на жилищни сгради, което ще продължи и през тази година, ще даде изцяло нов облик на града, катогеричен беше кметът. Вече е приключило санирането на 14 сгради, в които живеят около 1000 домакинства. Инвестициите, направени в спортната инфраструктура, също не са малко. Целта е да се създадат подходящи условия за занимание на младите хора. В направения публичен отчет кметът Калин Каменов акцентира още на постигнатите резултати по отношение на сигурността - с монтираната система за видеонаблюдение, както и на въведения ред при паркирането с работещия репатриращ автомобил. В заключение градоначалникът подчерта, че през настоящата година инфраструктурните проекти отново ще бъдат приоритет, върху който ще се обърне сериозно внимание.


Акценти

ДКТ-Враца на 80 години

   14 Ноември 2018   0

Татко може всичко

   09 Ноември 2018   0

141 години свобода

   09 Ноември 2018   0