Обновяват сградата на Община Мездра

  24 Август 2017, 17:10     0

Нов проект за подобряване сградния фонд на общинската администрация стартира в Мездра. До дни трябва да започнат дейностите, които се осъществява по проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”. Процедурата е по приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. Разработката е на обща стойност 1 154 676.00 лв., от които близо 981 500 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата част от сумата е национално финансиране. Такъв мащабен ремонт е наложителен, тъй като сградата е строена преди повече от 45 години, каза кметът на Мездра инж. Генади Събков.