Два дни до транспортирането на серовъглерода

  12 Юли 2019, 19:11     0

Всички предписания по последната проверка на Междуведомствената комисия към РИОСВ са изпълнени от фирмата в която се съхранява серовъглерода. Вече е представена цялата техническа документация, както и планът за източването и извозването на токсичния химикал.А на 14 в неделя ще бъде извършена проверка от Междуведомствената комисия и представители на местната и държавна власт. Всички цистерни за извозването на серовъглерода вече са място. Специалистите по извършването на сложната операция имат пълна техническа готовност. Всичко върви по утвърден график, увери самият управител на фирмата, която ще извърши всички процедури. А утре или вдругиден започва подготовката на магистралата, по която ще се транспортира химикала. Планът за действие при прехвърлянето и извозването на веществото е утвърден. Това заяви предс. на Междуведомствената комисия инж. Георги Караиванов. А в този план за действие е описано всяко действие. Свободен периметър на автовозите с контейнерите ще осигурят органите на реда, когато започне транспортирането на серовъглерода. А по отношение премахването на остатъчните води в басейните, където се помещават резервоарите с токсичния химикал тепърва предстои разработването на план за действие.